HOBRO MUSIKFORENING - hobro mus
Sidste koncert i Hobro Musikforening i denne sæson var søndag den 7. april kl. 15 med Christina Bjørkøe. Vi begynder 2019/20 lørdag den 14. september med Den Danske Strygekvartet.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 9.maj kl.16.30 på Hobro Bibliotek, store sal.

.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sæsonen 2018 -19
 3. Planer for den kommende sæson 2018 -19.
 4. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2018 til godkendelse, og redegør for budget 2019
 5. Fastsættelse af kontingent og billetpriser for den kommende sæson
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lisbeth Schaarup, Bent Selchau og Jørgen Basballe. Alle er villige til genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne (skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før)
 9. Samarbejdet med de samvirkende musikforeninger.
 10. Retningslinier for reklame og markedsføring for andre kulturelle aktiviteter
 11. Eventuelt


Umiddelbart herefter afholdes ordinær generalforsamling i ”Hobro Musikforenings Venner” med sædvanlig dagsorden. ”Hobro Musikforenings Venner ” har til formål at støtte Musikforeningen økonomisk og praktisk. Det sidste sker ved at Venneforeningens bestyrelse blandt andet vare­tager udskænkning i pauserne og således medvirker til at gøre arrangementerne hyggelige.

 

Bestyrelsen ser meget gerne at medlemmerne møder op til generalforsamlingerne og deltager i debatten om foreningens virke og bidrager med ideer. Vel mødt!

 

 

Med venlig hilsen

 

BESTYRELSEN for HOBRO MUSIKFORENING

.