HOBRO MUSIKFORENING - Bliv medlem

Man kan blive medlem af Hobro Musikforening ved at


  • kontakte kassereren Jørgen Basballe på mobil 29231847
  • henvende sig til kassereren ved indgangen til koncerterne
  • sende en e-mail med oplysning om NAVN(E), ADRESSE; TELEFONNUMMER, MOBILNUMMER, E-MAIL til jorgen@basballe.com.

Som medlem af Hobro Musikforening betaler man 350 kr. for en hel sæson, hvilket giver fri adgang til alle foreningens koncerter.


Hobro Musikforening er tilsluttet de 6 samvirkende musikforeninger, hvis medlemmer normalt har adgang til hinandens koncerter. Medlemskort / postkvittering skal forevises ved indgangen.

De øvrige 5 foreninger er